Bài đăng

BỘT CÁ BIỂN 40 ĐẠM

Hình ảnh
BỘT CÁ BIỂN 40 ĐẠM Chỉ tiêu:
- Độ đạm (Protein) : 40% Min

- Độ ẩm ( Moisture) : 10% Max

- Độ tro(Ash) : 36% Max

- Độ béo (Fat) : 4% Max

- Độ mặn (Salt): 2% Max

- TVN : 200mg/100g

- Không Ecoli, Melamin, Bột lông vũ

- Xuất xứ Việt Nam

- Màu sắc : vàng hoặc vàng nâu

- Quy cách : 50kg/bao

BỘT CÁ BIỂN 50 ĐẠM

Hình ảnh
BỘT CÁ BIỂN 50 ĐẠM Chỉ tiêu:
- Độ đạm (Protein) : 50% Min

- Độ ẩm ( Moisture) : 10% Max

- Độ tro(Ash) : 36% Max

- Độ béo (Fat) : 4% Max

- Độ mặn (Salt): 2% Max

- TVN : 200mg/100g

- Không Ecoli, Melamin, Bột lông vũ

- Xuất xứ Việt Nam

- Màu sắc : vàng hoặc vàng nâu

- Quy cách : 50kg/bao

BÃ HÈM BIA 40 ĐẠM

Hình ảnh
BÃ HÈM BIA 40  ĐẠM
Độ đạm : 40% ± 1

Độ ẩm : 10% ± 1

Độ xơ : 19% ± 1

Độ béo : 4% ± 1

Canxi : 24% ± 1

Độ mặn : 0%

Amino acid : 18.12% ± 1

Tỉ lệ đạm tiêu hóa/đạm tổng ±96%

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: vàng hoặc vàng nhạt

Quy cách: 50kg/bao hoặc 25kg/bao tùy theo yêu cầu của khách

BÃ HÈM BIA 50 ĐẠM

Hình ảnh
BÃ HÈM BIA 50  ĐẠM
Độ đạm : 50% ± 1

Độ ẩm : 10% ± 1

Độ xơ : 18% ± 1

Độ béo : 4% ± 1

Canxi : 23% ± 1

Độ mặn : 0%

Amino acid : 18.12% ± 1

Tỉ lệ đạm tiêu hóa/đạm tổng ±96%

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: vàng hoặc vàng nhạt

Quy cách: 50kg/bao hoặc 25kg/bao tùy theo yêu cầu của khách

BÃ ĐIỀU 36 ĐẠM

Hình ảnh
BÃ ĐIỀU 36 ĐẠM Chỉ tiêu:
Độ đạm : 36% ± 1

Độ ẩm : 10% ± 1

Độ xơ : 20% ± 1

Độ béo : 5% ± 1

Canxi : 15.0% ± 1

Amino acid : 23.73% ± 1

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: vàng hoặc vàng nâu

Quy cách: 50kg/bao hoặc 25kg/bao tùy theo yêu cầu của khách

BÃ MÈ SẤY 40 ĐẠM

Hình ảnh
BÃ MÈ SẤY 40 ĐẠM
Độ đạm : 40% ± 1

Độ ẩm : 10% ± 1

Độ xơ : 18% ± 1

Độ béo : 5% ± 1

Canxi : 12.0% ± 1

Amino acid : 18.27% ± 1

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: vàng hoặc vàng nâu

Quy cách: 50kg/bao hoặc 25kg/bao tùy theo yêu cầu của khách

BÃ NÀNH 46 ĐẠM

Hình ảnh
BÃ NÀNH VIỆT NAM 46 ĐẠM
Độ đạm : 46% ± 1

Độ ẩm : 10% ± 1

Độ xơ : 25% ± 1

Độ béo : 2% ± 1

Độ tro : 6% ± 1

Amino acid : 17.20% ± 1

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: vàng

Quy cách: 50kg/bao hoặc 25kg/bao tùy theo yêu cầu của khách